Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe są podstawą wzajemnej umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Ich celem jest uproszczenie oraz przyspieszenie współpracy, poprzez użycie gotowych już sformułowań dotyczących umowy.

Odpowiadam za treść mojej strony

lingua74 - Tłumaczenia polsko-niemieckie na całe Niemcy

mgr Anna Janas, zd. Janaszkiewicz
An den Triftäckern 16
34134 Kassel

Telefon: 0561 4758691
Telefax: 0561 9700904
E-Mail: info@lingua74.de

Właściciel: Anna Janas, M.A.
Odpowiedzialność za treść zgodnie z § 10 ust. 3 MDStV: Anna Janas, M.A.
UST-ID: DE 236 816 720

1. Wyłączenie odpowiedzialności

Treść niniejszej strony internetowej została sporządzona z największą starannością. lingua74 nie bierze na siebie odpowiedzialności za prawidłowość, zupełność oraz aktualność danych treści. Użytkownicy strony korzystają z jej treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Cytowane wyjątki prezentują opinię danego autora i niekoniecznie zgadzają się z opinią właściciela biura lingua74. Poprzez samo skorzystanie ze strony internetowej lingua74 nie dochodzi do zawarcia żadnej umowy pomiędzy użytkownikiem a lingua74.

2. Linki zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa zawiera połączenia ze stronami osób trzecich (linki zewnętrzne). Za treść zalinkowanych stron odpowiada zawsze wyłącznie operator danej strony. Przed pierwszym zalinkowaniem właściciel biura lingua74 sprawdził, czy dana strona nie dopuszcza się wykroczeń prawnych. W momencie zalinkowania nie istniały wykroczenia prawne. lingua74 nie ma jednak wpływu ani na aktualną prezentację ani na treść danych stron ani też na ich prezentację oraz treśc w przyszłości. Zalinkowanie strony nie oznacza, iż lingua74 przywłaszcza sobie treści skrywające się poza linkiem czy odniesieniem. Ciągła kontrola zewnętrznych linków bez konkretnych wskazówek dotyczących wykroczeń prawnych jest dla biura lingua74 niewykonalna. Jednakze w przypadku zauważenia wykroczenia prawnego dany link zostanie natychmiast skasowany.

3. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych

Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckiej ustawie o ochronie praw autorskich i ochronie praw pokrewnych. Jakiekolwiek nieprzewidziane powyższą ustawą użytkowanie treści wymaga pisemnej zgody właściciela biura lingua74 lub pełnomocnika prawnego. W szczególności dotyczy to powielania, opracowywania, tłumaczenia, elektronicznego zapisywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach elektronicznych lub innych systemach. Treści i prawa osób trzecich są przy tym odpowiednio zaznaczone. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie pojedynczych treści lub kompletnych stron jest niedozwolone i karalne. Dozwolone jest jedynie sporządzanie kopii lub ściąganie treści na osobisty, prywatny i niekomercyjny użytek. Prezentacja niniejszej strony w cudzych ramkach jest niedozwolone.

4. Ochrona danych

Podczas odwiedzin na stronie internetowej lingua74 istnieje możliwość zapisania danych dotyczących odwiedzin (data, godzina, oglądana strona). Dane te nie zaliczają się do kategorii danych osobistych, są bowiem anonimowe. Dane te są używane wyłącznie do sporządzania statystycznych analiz. Danych tych nie udostępnia się osobom trzecim, ani do celów komercyjnych ani do niekomercyjnych. Dane udostępnione przypadku nawiązania kontaktu przy pomocy formularza kontaktowego są używane wyłącznie w celu opracowania zapytania lub wiadomości. Są one traktowane ściślie poufnie i przekazywane jedynie osobom wyznaczonym przez użytkownika. lingua74 zwraca uwagę na fakt, iż przesyłanie danych w internecie (np. w trakcie komunikacji drogą mailową) powstają uszczerbki w systemie bezpieczeństwa i tym samym istnieje możliwość przechwycenia ich przez osoby trzecie. Nie zezwala się na używanie danych z impressum do celów reklamowych, chyba że właściciel biura lingua74 udzielił uprzedniego zezwolenia w formie pisemnej; wyjątek stanowią też istniejące już kontakty slużbowe. Właściciel biura lingua74 oraz wszystkie osoby wymienione na stronie internetowej nie wyrażają zgody na jakiekolwiek komercyjne użytkowanie lub udostępnianie ich danych.

lingua74 Deklaracja ochrony danych po niemiecku: Ochrona danych

© 2002 - 2018 lingua74

Button Valid HTML 5.0 Button CSS ist valide!